Oblíbené články

Osmý návyk – ZJEDNODUŠOVÁNÍ ⭐️

Když se v poradně s klientem učíme těmto dovednostem, tak vždy říkám: maximálně 3 hlavní úkoly na den. Na další sezení mi klient přinese dlouhé seznamy úkolů a s nadšením mi hlásí, že je má rozdělené do jednotlivých kategorií: práce, domácí úkoly, pochůzky, telefony atd. 
Jejich seznam bývá obvykle tak dlouhý, že oni sami z toho mají pocit zahlcenosti a marnosti, že se nikdy nemohou dobrat konce, neb nové a nové úkoly přicházejí...

Dnešní návyk: 
Zjednodušte své seznamy úkolů na holé nezbytnosti a zbavíte se potřeby mít komlexní plánovací systém.

Jak si tento návyk osvojit:
📍 ODSTRAŇUJTE, ELIMINUJTE, OMEZTE
Najděte si několik minut na revizi vašich seznamů s úkoly či projekty, a zkuste vymyslet, jak je můžete co nejvíce zjednodušit. Je to pro vás velká výzva. Zkuste, zda se dokážete dostat na polovinu! 
Mám 30 položek, budu mít jen 15. Za týden to zkuste znovu. 
A jak se odstraňují úkoly? Některý úkol zestárne a vypadne sám, jiný může být delegován... U některého zjistíte, že to skutečně není „nejdůležitější úkol dne“. Škrtejte, odstraňujte, eliminujte!

📍 POZNEJTE, CO JE NEZBYTNÉ MINIMUM
Jak poznat, co je vaše nezbytné minimum? Tím, že znáte svůj hlavní cíl - uvědomit si co je „nejdůležitější úkol dne“. Znovu ale připomínám, že ideální je pouze jeden hlavní cíl, ale dva až tři jsou také reálné. 
Jen nepracujte na deseti cílech naráz. 

📍 ZJEDNODUŠTE SVÉ ZÁVAZKY
Ke kolika projektům se dokážete zavázat? Jak velký objem činností děláte ve svém volném čase? Je nutné si uvědomit, že vše zládnout nemůžete. Takže se musíte naučit říkat NE a začít si vážit svého vlastního času! Jednejte na rovinu a oznamte, že máte tolik naléhavých povinností, že by jste nebyli schopni dostát svému závazku. 
Pomalu odstraňujte závazky a snižte je na velmi malé číslo. Ponechte si pouze ty, které do vašeho života přinášejí radost a které vás obohacují.

📍 ZJEDNODUŠTE SVÉ INFORMAČNÍ TOKY
Nejcitlivější téma naší doby. Jak jsem to udělala já – omezila jsem počet mailů na něž odpovídám, svůj čas u internetu, facebooku, instagramu a jiných dalších médií omezuji na minimum, a to konkrétně maximálně na 5 min. za den. Nejsem každovečerní divák televize, ale pořady si pečlivě vybírám, nečtu časopisy a noviny, které mi nepřinášejí žádnou hodnotu. 
Snažte se snížit počet informačních toků, které vstupují do vašeho života.

📍 VELKÉ A MALÉ KAMENY
Během týdenního hodnocení si vyznačte nejdůležitější úkoly, které byste rádi dokončili následující týden. To jsou vaše velké kameny. Stanovte z nich vždy ten nejdůležitěšjí úkol a začnětě pracovní den právě jimi – nedovolte, aby se vám nakupily ke konci dne. 
Malé kameny, neboli menší úkoly, dělejte v dávkách. V průběhu dne se vždy navrší spousta věcí, kterými se budete muset zabývat, jinak byste se později dostali do problémů. Pište si všechny podněty do odděleného seznamu menších úkolů, pravděpodobně je stejně nemusíte dělat hned, stačí, když si je poznamenáte k pozdějšímu zpracování. 

"Zaměřte se na velké úkoly, které vám udělají jméno, které vám umožní zvýšit dlouhodobý příjem a které vás dlouhodobě uspokojí a naplní. To jsou vaše velké kameny.
Zbytek zahoďte."

Jak neprokrastinovat

Abyste se stali šťastným člověkem, mějte čistou duši, oči, které vidí krásu v obyčejných věcech, dětské srdce a duchovní prostotu.

Studio H

Ve shonu života a pod neustálým tlakem nejrůznějších rozhodnutí se z pokoje a klidu stal přepych...
Ber ho, když přichází, a opatruj ho...
Dává ti čas se zhluboka nadechnout...
Dává ti klid a naději a život...

Studio H

Zapiš si do srdce, že KAŽDÝ DEN je nejlepším dnem v roce! ⭐️

Studio H

Prožívejte svou radost, jděte proti proudu. 
Netrapte se odmítnutím. 
Nechť vás naplní zvídavá moudrost přírody, nechť vás vede mystické dědictví. 
Malujte svá plátna, hrajte své melodie.

Studio H

Každý den si užívej jako poprvé.
V každém dnu je celý náš život. 

Studio H

Kavkazská ulice 1372/3B
Praha 10 - Vršovice

Tel.: +420 603 772 162

E-mail: studioh@studioh.cz

Studio H na Facebooku

Back to top button