Oblíbené články

Terapie metodou SRT

Spiritual Response Therapy je metoda, která využívá neomezenou schopnost našich duší čistit se, léčit se a učit se. Stačí když víme, jak o to požádat.

Je to jemný a účinný způsob, jak uvolnit negativní a destruktivní emoce, energie a programy, zbytečně nashromážděné během existence naší duše a odstranění bloků, jenž nám znemožňují pozitivně využívat v životě naše vlohy, dary a schopnosti. Tyto energie a programy nás uzamykají do koloběhů příčin a následků, které nás znovu a znovu přivádějí do situací, jimiž jsme prošli již tisíckrát. Jsou-li však vyčištěny, mnohé nepříjemné zkušenosti a výzvy již nepotřebujeme, a tedy nepřitahujeme. V návaznosti na to dochází samovolně u většiny případů k následnému vymizení příčin a příznaků různých obtíží i fyzického rázu.

SRT je prospěšné pro každého

K SRT využíváme komunikaci s naším a klientovým Vyšším Já a podvědomím. Jako nástroj pro zviditelnění získaných odpovědí se většinou používá kyvadlo. Pro ověření jejich správnosti i jejich samotné získávání je samozřejmě možné užít také kineziologický test klientových svalů.

Protože zde jde o působení pouze na duchovní úrovni, lze případně aplikovat tuto metodu na dálku.

Prostřednictvím SRT je možné též neutralizovat geopatogenní zóny, odstranit z těla i aury diskarnáty a jiné přebytečné duše, požádat o pomoc a další. Spiritual Response Therapy je spojena se systémem, jenž svým způsobem propojuje jak filosofii, teologii, tak i kvantovou fyziku atd. Ten ale nemusíte ani studovat, ani chápat, ani mu důvěřovat, přesto Vám SRT může pomoci dosáhnout velkých změn ve Vašem životě a nejen v něm.

Princip práce pomocí SRT je velmi jednoduchý

Pomocí kyvadla terapeut, naladěný na své Vyšší Já, testuje, jaké negativní energie, bloky, programy atd. působí problémy klienta. Objevují se zde stovky negativních záležitostí, možná jsou také prokletí, přísahy a sliby z minulých životů nebo programy v duši, které vznikly ještě před jejím stvořením.

Záběr metody SRT je opravdu nezvykle hluboký a široký

Výsledkem celkové očisty je, že negativní záležitosti jsou uvolněny a klient cítí často ihned velkou úlevu. Přenesení všech změn do praktického života je většinou otázkou chvilky až několika dnů, na to bohužel neexistuje univerzální odpověď.

Očista metodou SRT je velmi silný proces vyhledání a odstranění škodlivých programů z tohoto života, z minulých životů, paralelních životů, paralelního universa a budoucích životů. Práce, kterou děláme, má u většiny lidí obvykle značný efekt. Díky tomu už došlo k mnoha mentálním, emocionálním a duchovním uzdravením.

My, jako terapeuti, nemůžeme změnit Vaši vědomou mysl nebo zaběhlé návyky. Změna vědomých návyků, negativního myšlení a jednání je Vaší zodpovědností. Pokud se Vám to podaří, můžete ve svém životě prožít zázraky.

Poskytneme Vám pomoc, kterou právě potřebujete

Nezabýváme se žádným z Vašich pozitivních životů, protože ty Vám nepůsobí žádné problémy. Soustředíme se na škodlivé energie, které pocházejí z minulých životů, protože ty je nutno odstranit.

Po odstranění negativních programů je i negativní a škodlivá energie s nimi spojená rozpuštěna a zůstává pouze moudrost a poučení získané z této zkušenosti.

Staré programy se již nemohou vrátit, ledaže byste si vytvořili další negativní energie velmi negativními emocemi nebo opakováním negativních návyků. Také je nutné vědět, že dokud nejsou odstraněny všechny vrstvy negativních programů, mohou se ještě objevovat další problémy, které je nutno také postupně vyčistit.

SRT Vám pomůže postupovat na Vaší cestě

Cílem našeho každého života je poučit se a získat vědění, aby naše duše, která toto vědění shromažďuje, zvyšovala své uvědomění a schopnost odrážet to pravé dokonalé Světlo.

Stále se učíme a metoda Spiritual Response Therapy se zdokonaluje, doplňuje, rozvíjí a stále rostou její možnosti, jak pomoci klientům.

Pomozte nám vytěžit z této práce maximum tím, že budete rozvíjet a udržovat pozitivní myšlení, emoce a slova. Naší prací je očistit Vás a na Vás osobně zůstává starost o to, abyste byli co nejpozitivnější.

Některé z mnoha výhod metody SRT:

 • Pomůže odstranit překážky na prosperitě, neboť očišťuje od jakýchkoliv slibů a přísah z minulých životů (např. klášterního slibu chudoby).
 • Vyčistí celé okolí tím, že spolu s čištěním mysli člověka pracuje i na lidech, kteří se na jeho programech nějak zúčastnili.
 • Slaďuje partnerské a mezilidské vztahy, neboť vymazává jakékoliv vzájemné negativní energie.
 • Čistí zvířata a rostliny.
 • Může zjistit, s jakými úkoly přišla duše na svět a jaké konkrétní vlastnosti má duše rozvíjet.
 • Lze vyčistit celý dům od neobvyklých úkazů a jakýchkoliv negativních energií.
 • Značná rychlost práce, široký záběr a nebývalá hloubka čištění.
 • Práce s minulými životy na Zemi i v jiných dimenzích, s paralelními životy, souběžnými životy, budoucími životy...
 • Očista negativních programů ve vědomí, podvědomí, duši i těle člověka.
 • Možnost odhalení negací, kterých si člověk není vůbec vědom.
 • Odstraňování prokletí a jiných komplikovaných bloků řádově v desítkách sekund nebo max. v několika minutách.
 • Blesková práce s diskarnáty (převtělenými dušemi a dušemi v auře), bludnými dušemi, vícenásobnými dušemi, rodinou duše, extra dušemi, spirituálními parazity a jinými entitami.
 • Možnost vyhledat a odstranit stovky dalších negativních programů, energií a bloků, ovlivňujících život člověka.

Zajímavosti SRT

Mnoho lidí má ze své vnitřní reality strach. Namlouvají si, že se znají, a vynakládají mnoho energie, aby si udrželi svůj vlastní svět. Čím pevněji a neústupněji někdo hájí svůj vlastní obraz, tím jasněji se však ukazuje chybějící substance za zoufale udržovanou fasádou.

Každá obrana, každé nepravé chtění a vlastnění však znamená strach, tíseň, sebeomezení, nesvobodu a izolaci. Vlastní skutečnost zůstává nepoznaná a neznámá.

Nepřijmeme sebe sama, dokud před svou vnitřní skutečností utíkáme

Pravá sebeláska přináší touhu hlubokého poznání sebe. Každé změně našeho vnějšího okolí předchází proměna v nitru.

Sebepoznání je však někdy i riskantní. Nové pohledy mohou staré postoje a zvyky radikálně zpochybnit a až do základů jimi otřást.

Tento proces je však nezbytnou součástí každého transformačního vývojového procesu. Můžeme ztratit jen to, co nám skutečně nepatří; jen to může být zničeno, co nemá původ v našem pravém bytí.

Výsledky vnitřního očistného procesu jsou ohromující

Pokaždé když odhalíme a opustíme některou ze svých iluzorních představ, přibližujeme se o něco blíž ke své opravdové, neomezené a věčné síle.

To, čeho se v tomto procesu vzdáváme a co ztrácíme, ve skutečnosti nikdy nebylo naše To, co je zničeno, nikdy nezakořenilo v naší skutečné bytosti.

Každá duše má svůj plán, vědomý záměr a zvláštní úkol

V prostoru stvořeném z nekonečna a světla, odkud přicházíme, abychom se inkarnovali, jsme na úrovni duše věděli, jakým lekcím se chceme naučit a kteří lidé pro nás budou důležití.

Vědomě jsme si zvolili své rodiče a poměry, do kterých jsme se narodili. Přechod z bezmezného prostoru do stísněného, ze svobody do omezení však pro nás byl tak trochu šokující. Inkarnací do časoprostoru opustila duše jemnohmotné rozměry mezisvětů a nastoupila proces zkušeností v dualitě a hmotě.

V průběhu náhlého, šokujícího přechodu z jemnohmotného do hrubohmotného světa si zpravidla přestaneme uvědomovat záměry a motivy, které této inkarnaci dávají smysl: naše poslání.

Nejsme pouhým tělem, myšlenkami a emocemi

Nejsme jen tělem, neboť to je podřízeno neustálým změnám. Ani nejsme myšlenkami či emocemi, jejichž přicházení a odcházení můžeme přirovnat ke stále se měnícímu počasí. Právě tak málo jsme nejrůznějšími rolemi, které ve svém všedním životě přijímáme a hrajeme, neboť do nich můžeme podle libosti vklouznout a zase z nich vyklouznout.

Ve své podstatě jsme dokonalým, nesmrtelným vědomím: Vždy jsme byli a v různých tělech a formách vždy budeme.

Záleží jen na nás jak si své skutečné já uvědomujeme

Pokud jsme si plně vědomi svého skutečného já a pokud se uvolníme ze slepého, úzkostlivého zaujetí vnějšími událostmi, uvědomíme si pak Jedinou Sílu, pronikající vším a projevující se ve svých vlastních zákonitostech.

Stále živěji potom oslavujeme velkolepé příležitosti k učení a sebeuvědomění, kterými nás život obdarovává. Poznáváme, že dokonce ani bolestné zkušenosti nejsou špatnými zkušenostmi, nýbrž jen láskyplnými nebo naléhavými pobídkami k dalším nutným krokům.

Mozková kapacita

My, lidé, využíváme jen malou část naší skutečné mozkové kapacity, tedy přibližně 12-17%. Velcí géniové se blíží 20%. Co je se zbylými 80%?

Nedokážeme si ani představit, jak by náš život vypadal, kdyby celé lidstvo dokázalo využít svůj plný potenciál!

Je třeba, abychom se my lidé, znovu rozpomněli na své vlastnictví, na náš duchovní potenciál, naši intuici a naše neomezené vnitřní poznání. Zdokonalování a rozšiřování našeho intuitivního vnímání je v tomto směru prvním důležitým krokem.

Cena Spiritual Response Therapy - SRT

Spiritual Response Therapy - SRT - 2 000 Kč/105 minut, 1 000 Kč/45 minut


Kavkazská ulice 1372/3B
Praha 10 - Vršovice

Tel.: +420 603 772 162

E-mail: studioh@studioh.cz

Studio H na Facebooku

Back to top button