Oblíbené články

Až kvůli štěstí projdeš celý svět, zjistíš, že stálo před tvými dveřmi.

Studio H

Laskavost pracuje jednoduše a vytrvale... a proto je to ta nejůčinnější síla s největším dosahem.

Studio H

Svým dětem se pokoušíme dát všechno - zatímco to jediné, co doopravdy potřebují, je láska a pocit bezpečí.

Studio H

Mám pocit, že hlavní v životě je nikdy neubližovat druhým a utěšovat ty, kteří jsou smutní.

Studio H

Povinnost nemusí být nudná... Láska ji může učinit krásnou a naplnit ji životem.

Studio H

Některá láska je jako lampička, která vyhasne, když je spotřebován olej. Anebo jako říčka, která vysychá, jestliže neprší. Ale je ještě jiná láska, která je jako pramen prýštící ze země - navždy bude vytékat a nikdy nevyhasne... LÁSKA MATEŘSKÁ!

Studio H