Oblíbené články

Potřebujeme jeden druhého, abychom se podělili o tajemství života a smrti, abychom dali smysl radosti i žalu, navzájem si pomáhali na své pouti a abychom si připomněli, že všichni patříme k sobě.

Studio H

Nemusím zvítězit, ale musím být poctivá. Nemusím uspět, ale musím splnit to, k čemu mě vede moje světlo.

Studio H

Věřím, že práce je láska v akci. Cítím, že kdyby více lidí takto pohlíželo na svou práci a na svůj život, mohli by mnoho dokázat.

Studio H

Jsi takový, jaký jsi, podle toho, v co věříš.

Studio H

Vidím v sobě potenciál absolutního úspěchu.

Studio H

Prostřednictvím myšlenek vysíláme jasné povely - a je jedno, zda si je myslíme vědomě či nevědomě. Jejich silou si do života přitahujeme všechno to, co si myslíme o sobě a o druhých.

Studio H