Oblíbené články

...činit svět smysluplným...

 

Myslím, že ta nejdůležitější práce, kterou kdy vykonáme, a to v celém světě a v celém životě, se nutně odehrává mezi čtyřmi stěnami našeho domova.

 

Všechny matky a všichni otcové, ať už v životě dělají cokoliv, uskuteční to podstatné, podaří-li se jim vštípit do vědomí vlastních dětí smysl pro láskyplnou službu druhému. Tak, aby děti, kdž posléze vyrostou, byly odhodlané činit svět smysluplným.

Studio H

Jistota lásky oddaluje strach z každého neštěstí. Láska všechno přemáhá a my můžeme poznat klid uprostřed vřavy.

Studio H

Na tomto světě není důlěžité, kde jsme, ale jakým směrem se pohybujeme. 

Studio H

Práce není trestem. Je to naše odměna a naše síla, naše sláva a potěšení. 

Studio H

Lidstvo má jedinou opravdu účinnou zbraň a tou je smích. Jeho útoku se nedá odolat.

Studio H

Vždycky, když chceš, aby se ti něco povedlo, neznámý faktor ti zkíží plány. 

- Murphyho zákon

Studio H