Oblíbené články

Většinu toho, co opravdu potřebuji vědět o životě, co mám dělat, jsme se naučila v mateřské školce.

Naučila jsem se tohle: O všechno se rozděl. Buď fér. Neubližuj lidem. Vracej věci tam, kde jsi je našla. Uklízej po sobě. Neber si věci, které nejsou tvoje. Omluv se, když někomu ublížíš. Před jídlem si umyj ruce. Uč se a přemýšlej, kresli a maluj, zpívej a tancuj, trochu si hraj a trochu pracuj každý den. Když jdeš ven z domu, dávej pozor na auta. Objevuj zázraky kolem se sebe. Nikdy nezapomeň, že zlatým principem je láska...

Pomysli, o co lepší svět by kolem byl, kdybychom jako základní hesla politiky pro náš národ a ostatní národy stanovili - vždy vracet věci tam, kde jsme je vzali, a vždy po sobě uklízet vlastní nepořádek.

Studio H

Myslím, že nejvýznamnější práce, kterou jsme kdy mohli dělat v celém našem životě a světě, je práce mezi čtyřmi zdmi našeho vlastního domova. všechny matky a otcové, ať je jejich postavení v životě jakékoli, v něm mohou nejvýznamněji přispět tím, že nutkání sloužit vloží do duší svých dětí, aby jejich děti vyrostly s pocitem povinnosti přispět. 

Alespoň takto to platilo ještě v minulém století, záleží nyní jen na nás, v jakém duchu budeme přistupovat my ke svým dětem a jaké dědictví jim odkážeme.

Studio H

Máme-li namířeno správným směrem, stačí pouze pokračovat v chůzi...

Studio H