Oblíbené články

Hodnocení Kurzu Numerologie - Hradec Králové

 

Dobrý den,

rád bych vyjádřil velký dík za velmi zajímavý seminář. Jakožto začátečníkovi v tomto směru, mě tento dvoudenní seminář přehledně poskytl první náhled do této problematiky a vzbudil chuť poznat více. Dodané materiály jsou připraveny ve výborné struktuře a nabízí rychlou orientaci. Možná formou příloh by mohly být připojeny další specifikace významů tak, aby účastník kurzu se mohl plně soustředit na výklad a poznámky mohl minimalizovat. Kurz je skvěle připraven a mě osobně pomohl pojmenovat a objasnit důvody mého chování a určité charakteristiky. Dále mi pomohl zjistit více o mé partnerce a porozumět jejímu světu.

Paní Hudečková byla skvělá, efektivně upravovala tempo výkladu tak, aby vyhovovalo všem zúčastněným. Trpělivě vysvětlovala obtížnější části a nabízela dostatečné množství příkladů tak, aby daná věc byla korektně pochopena. Cítil jsem její velký zájem o účastníky a jejich situace o které se ve skupině podělili. Proaktivně nabízela radu a podporu kde byla třeba.

Nemohu se dočkat 2. části!

Radek
Hodnocení Kurzu Numerologie - Hradec Králové
 
Kurz numerologie pod vedením paní Hudečkové proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Paní Hudečková nás srozumitelným způsobem uvedla do světa čísel. Ukázala nám, jak se na sebe sama podívat trošku jiným pohledem. Dala nám možnost zamyslet se nad sebou, ujasnit si některé věci a více porozumět nejen sobě, ale třeba i svým blízkým. Těším se na další setkání.
Adéla

HODNOCENÍ VIRTUÁLNÍ TERAPIE

 

Ve studiu H u paní Jaroslavy Hudečkové jsem měla možnost absolvovat sezení dle metody SRT, a to jak při osobním setkání, tak online formou. Obě varianty jsou co do komunikace s paní Hudečkovou, i co do účinků a výsledků sezení zcela srovnatelné a zastupitelné. Pokud jsem zrovna v Praze, volím radši osobní formu stkání, protože je mi to jako člověku bližší. Pokud ale nejsem v Praze, pak je zcela plnohodnotná a použitelná i online forma setkání na dálku. 

Pokud někdo nemá možnost osobní návštěvy, pak online formu terapie určitě doporučuji. 

Pavlína R.

"Skvělý přístup pani Hudečkové! Nejlepe investovane penize, co jdou za podobnou terapii dat. Doporučuji, kudy chodím 😊 Dostala jsem samé rady 'nad zlato'."

B. K. M.

HODNOCENÍ KURZU SRT - Studio H

 

Paní Hudečková je podle mě zkušenou lektorkou v technikách SRT a je schopna duchovního vedení a soustředěnosti. Odpověděla na všechny mé dotazy a výuka byla vedena přehledným způsobem, který mi umožnil snadné učení. Lekce byla vedena etickým a svědomitým způsobem a lektorka se mi věnovala dostatečně. 

Paní Hudečkovou jako lektorku kurzu SRT bych doporučila všem díky jejím zkušenostem a hluboké znalosti v oblasti SRT. V případě individuálního kurzu, který jsem měla možnost absolvovat, se mi lektorka věnovala opravdu na 100 % a poradila mi s každou drobností. Indivivuálnímu kurzu bych opravdu nic nevytkla. 

Nejvíce se mi na kurzu líbilo, že lektorka měla velké pochopení a byla velmi vstřícná při odpovídání na mé dotazy. Na kurzu jsem se dozvěděla hodně informací, které věřím, že mohou zdokonalit mou práci. V praxi nejvíce využiji čištění programů (tabulek) z fyzické roviny.

Dotazník spokojenosti

Dotazník spokojenosti - hodnocení kurzu SRT:

 

Hodnocení lektora

Je podle Vás lektor zkušený v technikách SRT? ANO

Projevil lektor schopnost duchovního vedení a soustředěnosti?  ANO

Vyslechl a zodpověděl lektor všechny Vaše dotazy? ANO

Byla výuka vedena přehledným způsobem, který Vám umožnil snadné učení? ANO

Vedl lektor hodinu etickým a svědomitým způsobem? ANO

Věnoval se lektor každému žáku individuálně a dostatečně? ANO

 

Doporučil/a byste lektora svému okolí? Prosím zdůvodněte.

  • Doporučila. Atmosféra byla přátelská, veselá a vstřícná. Tempo výkladu paní Hudečková přizpůsobila mé potřebě. Oceňuji, že uváděla spoustu příkladů. Poměr teorie a praxe byl vyvážený.

 

 Hodnocení kurzu SRT

Co se Vám nejvíce líbilo na kurzu SRT? (Prosím, podrobně rozveďte nebo uveďte konkrétní příklad.)

  • Jsem si jistá, že jsem absolvovala kvalitní školení, tak jak bylo SRT koncipováno a může tudíž přivést nejvíce užitku mně i lidem okolo. Lektorka zodpověděla všechny mé otázky, věnovala vysvětlování velkou pečlivost a dostatek času, dokud si nebyla jista, že to zaklaplo.

 

Co byste se ještě rád/a v rámci kurzu dozvěděl/a?

  • Uvítala bych prohlubování získaných znalostí na pokračovacím kurzu. Paní Hudečková má dlouholetou praxi a má dost co předávat.

 

Kterou část v kurzu nejvíce využijete v praxi?

  • Lektorka se zasadila o to, že jsem zvládla techniku postupu SRT, ale také mě učila přemýšlet o komunikaci a přesně formulovat. To využiji i v běžném životě.

 Děkuji, cítila jsem se příjemně, a ještě si odnášela hodně podnětů a znalostí. Ovlivní to můj život jistě pozitivně.

Dotazník spokojenosti