Oblíbené články

Jak přesměrovat negativní myšlenky lepším směrem a začít myslet pozitivně? Začít myslet tak, aby nám naše myšlenky byly prospěšné a dávaly nám energii místo toho, aby nám ubližovaly? 

Vzpomínáte si na nějaká moudra nebo rady, které jste dostávali od rodičů či prarodičů? V tomto odlehčeném článku společně zavzpomínáme na rady a moudra, u kterých si jistě zavzpomínáte i na ty své. Používáte rady a moudra, které jste dostávali vy?

Smysl života je mostem k tvorbě bytí v moři chaosu...

aneb úryvek z článku, který rezonuje se současným prožíváním.

Jak si pomoci, když jsme nervózní? Po čem sáhnout a čemu se raději vyhnout? Jak přeměnit tu bouřlivou vlnu energie v nás na klidnou?

Víte, co jsou to afirmace a jak je používat, aby pro vás byly prospěšné? JAK JE PŘIJMOUT ZA SVÉ a skutečně je začít prožívat a využívat tak, aby fungovaly?

Připravili jsme pro vás seriál deseti článků, ve kterých se naučíte, jak neprokrastinovat a vybudovat si prospěšné návyky! A nejen to, ale především si osvojením těchto návyků značně zjednodušíte život. Prvním krokem z deseti kroků je shromažďování.

 

 

V tomto druhém článku se naučíme třídit. Pdoel prvního kroku jsme nashromáždili materiál, poznámky, nápady, co teď s ním? To se naučíme nyní.

 

Co dnes máte v plánu? Naučte se rozlišovat nejdůležitější úkoly a oddělovat je od těch méně důůežitých. Jak se naučit neodbíhat od důležitého k tomu méně naléhavému? Třetím krokem je plánování.

 

Necháte se snadno vyrušit od činnosti, kterou právě děláte? Jak si vytvořit prostředí, ve kterém se nechat co nejméně rozptylovat? Dalším krokem je vykonání. 

 

Cílem těchto kroků je zjednodušit si život a úlevu v organizování svých činností během svého dne. Pátým krokem je naučit se jednoduchému systému. Pojďme se podívat, jak si tento další návyk osvojit.

Má u vás vše své místo? Máte na stole pořádek? Máte pořádek v dokumentech? Nyní se naučíme věci uspořádávat. Jak si udělat ve věcech pořádek a udělat si to pro sebe co nejpřehlednější?

Hodnocení je veli důležité. Všichni hodnotíme a sledujeme, kolik úkolů, které jsme si stanovili, jsme už splnili. Co takhle ale hodnotit a sledovat plnění svých krátkodových i dlouhodobých cílů vědomě?

 

Úkoly se hromadí, povinností přibývá, stejně rychle přibývají úkoly na našem seznamu. Jak se nenechat pohltit seznamem a plnit s klidnou myslí to, co je nutné? Naučíme se zjednodušovat.

 

Ranní rutina nám může v výrazně pomoci s organizací dne a zabránit chaosu, který vyčkává na propuknutí. Co se může stát vaší ranní nebo večerní rutinou? Jak zavést do plánování a plnění úkolů klid? Dalšímk rokem je vytvoření rutiny.

Posledním tématem celého cyklu je vášeň pro práci.

Odkládáte spíše práci, která vás baví nebo tu, která vás nebaví? Odpověď znáte. Jak se ale nadchnout i pro činnosti, které děláme z povinnosti nebo ty, které nás tolik nebaví? Na to se podíváme v tomto posledním článku našeho cyklu Jak neprokrastinovat.

 

 

Slyšeli jste už oba pojmy a není vám jasné, jestli se něčím liší anebo ne? V tomto článku se na oba pojmy v krátkosti podíváme podíváme. 

 

Tím, že máte pro vaše dítě naději, kterou samo nevidí, jej postrkujete mnohem výše.” Megan Koufos 

Jak usnadnit život v jedné domácnosti sobě i dítěti s autismem?