Jak zatočit se strachem?

Všimli jste si, kolikrát za den jste řekli, že se něčeho bojíte nebo že máte strach, že… na to nebudete mít peníze, že přijdete pozdě, že se někomu nebudete líbit, že nejste dost…. Strach je emoce, ve které jsme se naučili žít v našem každodenním životě. Ono ale není nutné takto žít. Skutečně je možné žít v klidu, aniž by nás každý den paralyzoval strach.

Pojďme se na tuto problematiku podívat blíže. Emoce jsou energií, kterou prožíváme a mají svůj náboj. Jsou buď pozitivní nebo negativní. Máme dvě nejsilnější emoce a těmi jsou láska a strach. Buď jednáme z lásky nebo ze strachu.

 

Jak to myslím?

Láska na sebe navazuje emoce jako je radost, spokojenost, vnitřní klid, těšení se na… nějakou událost či setkání, nebo třeba i vděk.

Strach naopak na sebe váže negativní emoce, kterými jsou vztek, lítost, beznaděj, nedůvěra sama v sebe,  agrese nebo třeba smutek. Uvedu příklad. Když se zlobím na dítě, protože přišlo pozdě. Co je primární emocí? Je to opravdu hněv nebo je za tím spíše strach, že se mu něco mohlo stát? Když jsem smutná, že si nemohu koupit něco hezkého na sebe, protože na to nemám dostatek financí. Co je primární emocí? Strach, že nebudu mít na věci, které potřebuji, strach, že nejsem finančně zabezpečená. Když nám nadřízený vyčte, že jsme neodevzdali práci včas, co je za tím? Není opět primární emocí strach, že nás za to může čekat nějaký postih? Těch důvodů je samozřejmě více, každý uvažujeme jinak a každý máme jiné zkušenosti. Tyto příklady jsem uvedla proto, abychom si ukázali, že vše vychází buď z lásky, ze srdce nebo ze strachu.

 

Jak se strachem pracovat a jak ty rozbouřené vody v nás uklidnit? Uvedeme si tři kroky:

1. ZVĚDOMIT SI EMOCE. Prvním úkolem bude všimnout si, co nyní prožívám. Jedině tak, že si všimneme, jakou emoci prožíváme, dokážeme ji změnit. Například, partner se na vás zlobí, protože jste nezavolali, že se zpozdíte. Když se na vás zlobí, co prožíváte? Jste rozzlobeni, protože vám to nepřipadá zásadní, například. Emoce se rozjíždí a potom je to emoce, který vás řídí, nejste to vy, kdo je u kormidla.

2. CO JE ZA TOU EMOCÍ. V dalším kroku už se stáváte detektivy ve vlastím příběhu. Musíme hledat, abychom dokázali „přeprogramovat“ přesvědčení, které v nás bude tyto pocity vyvolávat v podobných situacích. Každá emoce se projeví též v těle, protože má také fyziologickou složku. Vznikne program, které se do nás propíše a v podobných situacích hrozí, že budeme pravděpodobně reagovat velmi podobně a našemu tělu i psychice neprospěšně. Hledáme, co je za rozzlobením. Je to strach, že nás partner odmítá? Je to strach, že zůstaneme sami?

3. ZMĚNA. Když si všimnete, jaká emoce je původcem prožitku v nastalé situaci, můžete s ní vědomě pracovat a změnit tak svůj prožitek a program, kterým jste se naučili reagovat a který vás podvědomě ovládá.

Co potom nastane? Když si všimnete emoce, dáte jí tím pozornost a sobě prostor se uklidnit, situaci uchopit a zklidnit se. Moment všimnutí si je cenným prostorem a časem pro vás, a především šancí chopit se znovu kormidla svého vědomí a mysli.

Pokud se vám nedaří vědomě změnit prožitek emoce a strach vás snadno ovládá, řešte to. V našem podvědomí se ukládají „emoční programy“, které se nás poté snaží ovládat, a také se jim to daří.

Pracujeme s metodou Soul & Body Therapy, která jde v léčení do hloubky, do samotného podvědomí a nevědomí a zbavuje strachu trvale a rychle. Zaměřuje se na tyto programy a negativní emoce, které jsme se naučili automaticky prožívat, mění v pozitivní a zbavuje nás zátěže. 

 

Posíláme vám spoustu síly a odvahy vědomě měnit strach na lásku!