Vytváření 10 návyků - 7/10

 

SEDMÝ NÁVYK - HODNOCENÍ

 

Týdenní hodnocení vašeho snažení spočívá v každotýdenní rychlé kontrole systému, a v revizi týdenních cílů. 

Během této revize byste měli projít každý ze svých jak krátkodobých, tak i dlohodobých cílů, a vyhodnotit tak vaše snažení a posuny u dlohodobých úkolů.

Pamatujte si, že pokud se budete snažit vyřešit všechny příchozí požadavky, celkem rychle se zahltíte a přijdete o soustředění nezbytné pro plnění nebo řešení nejdůležitjších úkolů.

Každý z nás, i ti nejlepší, ztrácí přehled o svých věcech, ztrácíme soustředění na cíl a vypadáváme ze souvislostí dokonale promyšlého systému. Během pracovního vytížení, rušného osobního života, tíhnou i naše nejlepší systémy k chaosu.

Dnešní návyk: JEDNOU TÝDNĚ REVIDUJTE VÁŠ SYSTÉM A VAŠE CÍLE

Jak si tento návyk „osvojit“ :

Revidujte svoje krátkodobé i dlouhodobé cíle. Zkontrolujte své cíle, a pokud jste si je ještě nenapsali, věnujte tomu chviličku. 

Vyberte si jeden krátkodobý cíl, který můžete zvládnout během příštího týdne, a to tak, aby vás jeho splnění posunulo blíže ke splnění vašeho dlohodobého cíle. 

Z dlouhodobých cílů si vyberte skutečně pouze jeden, kterému jste chtěli věnovat následujících 12 měsíců svoji pozornost a energii. 

Jakmile skutečně dokážete udělat své každotýdenní hodnocení, tak se to stane jen pozitivním hodnocení vašeho pokroku a pomůže vám to k lepší koncentraci do další práce.

✏️ PROJDĚTE SVÉ POZNÁMKY. 

Pokud se držíte stále našeho prvního kroku „shromaždování“, budete mít z minulého týdne spoustu svých poznámek a úkolů. A i přesto, že řada těchto úkolů bude již hotových, je důležité si je projít, abyste našli nedokončené úkoly, nevyřízené telefonáty, nevyřízenou korespondenci... Tyto úkoly si přeneste do složky „nevyřízené úkoly“ a dle priority je začněte následující týden vyřizovat.

Takže udělejte rychlou revizi, max 10-15 min. A zapište všechny nedokončené úkoly.

✏️ ZKONTROLUJTE SVŮJ KALENDÁŘ. 

I ten pečlivě zkontrolujte, zda tam nezůstaly resty z minulého týdne. Zda tam není něco, co přesunete do dalšího období, nebo zda tam není téma, ze kterého vyplývají úkoly i na následující týden. Tomuto bodu dejte max. 5 min.

Určení časového limitu na jednotlivé úkoly nám pomůže se odpoutat od rušivých vlivů.

✏️ ZKONTROLUJTE SVÉ SEZNAMY. 

Ať již máte seznamy s mnoho různými kontexty a nebo jeden jediný seznam úkolů, je důležité vše zkontrolovat. Škrtněte dokončené pložky, zrevidujte seznam čekajících, nedokončených úkolů či plánovaných projektů. Zde bychom se měli s kontrolou vejít do 10 min.

✏️ URČETE SI KRÁTKODOVÝ CÍL TÝDNE. 

A k tomu si určitě stanovte tzv. Velké kameny týdne, neboli ty nejdůležitější úkoly. Dejte si na seznam následujícího týdne ty nejdůležitější úkoly, které musíte udělat a vše si s rozmyslem naplánujte do svého kalendáře.

Pokud se vám podaří udržet koncetraci na revizi úkolů, věnujete svému hodnocení 30 min. svého času.

„Vedle vznešeného umění dokončit rozdělanou práci existuje umění nechat ji nedokončenou. Životní moudrost vězí ve vyřazení nepodstatného."

Lin Jü-thang