Vytváření 10 návyků - 9/10

DEVÁTÝ NÁVYK - RUTINA

Zavedením každodenní rutiny vám může výrazně pomoci, zvláště pokud vám jiné systémy připadají zmatečné, chaotické, a nebo pokud máte vůbec problém dodržovat jakýkoliv řád. 

Taková ranní rutina by měla např. zahrnovat pohled do vašeho kalendáře, kontrolu seznamů, nastavení nejdůležitějšího úkolu dne apod. Naopak večerní rutina by mohla zahrnovat revizi dne a přípravu na další den. Týdenní rutina pak zahrnuje jak pracovní, tak i soukromé záležitosti, takže vedle pracovních úkolů zde budou i rodinné záležitosti.

Zavedení rutiny výrazně zjednoduší pracovní den, který přestane být chaotický a roztěkaný. Dokážete lépe sjednotit řadu úkolů, lépe hospodařit se svým časem. 

Dnešní návyk: Vytvořte si týdenní a denní rutiny, aby vašimi týdny a dny prostupoval pocit řádu a klidu.

Jak si tento návyk „osvojit“:
1. Pracovní úkoly. 
Již to zde bylo řečeno mockrát – jsme opět u seznamu věcí, které chcete nebo musíte zvládnout. Takže opět je nutné udělat si seznam věcí, které je nutné zpracovat. Může to být týdenní hodnocení, nebo i malé úkoly jako jsou papírování, raporty atd. Anebo každodenní čištění vašich inboxů, zpracování pošty, telefonní hovory, důležité úkoly dne,…

2. Osobní úkoly.  
Tak, jak si uděláte svůj pracovní seznam, udělejte si jej i ve svém osobní životě. Do tohoto seznamu zarhňte vaše cvičení, pravidelný úklid, kontrola domácích účtů, nákup potravin, záležitosti vašich dětí, rodiny… I toto vám pomůže následně lépe hospodařit s vaším časem.

3. Dávkujte. 
S tímto slovíčkem jsme se také již v našem seriálu setkali. Podívejte se na své seznamy a hledejte způsob, jak spojit jednodušší úkoly dohromady. Ušetříte tím spoustu času rozptylováním. Například si naplánujte den, kdy nakoupíte potraviny, vyřídíte banku, poštu… Zkrátka slučte svoje pochůzky a nezbytnosti do jednoho podseznamu a udělejte je v jeden den. Pak si můžete např. naplánovat den „u stolu“, kdy naopak nikam nepůjdete a budete vyřizovat všechny svoje záležitosti. V práci můžete seskupit třeba všechny svoje telefonáty do půlhodinového bloku, maily do druhého, papírování do třetího atd.

4. Denní seznam. 
I když se zdá, že je tO zbytečné, že si vše pamatujete, většinou opak je pravdou. Pokud chcete lépe hospodařit s časem, denní seznam je nezbytností. Svým seznamem si nezaplňujte den do poslední minuty, naopak nastavte si pro jednotlivé úkoly pevné časy. Jednotlivé rutiny si rozdělte – pokud máte ráno před odchodem do práce čas, můžete rychle zkontrolovat svůj denní seznam, druhá rutina může být po příchodu do práce a večerní rutina před odchodem z práce. Střední část dne si ponechávejte volnou pro plnění a dokončování vašich úkolů a povinností.

5. Týdenní seznam. 
Práci, kterou děláte jednou nebo max. dvakrát týdně, zařaďte do „týdenních rutin“. Většinou to jsou činnosti jako domácí úklid, cvičení, finanční záležitosti, zahrádka… Naplánujte si tyto činnosti napříč celý týdnem, aby se vám nenahromadily v jednom dni. Pokud máte tolik týdenních úkolů, že je musíte plnit každý den, tak pravděpodobně budete muset některé závazky vynechat, zjednodušovat a nebo předelegovat, protože jinak jen stěží udržíte potřebné tempo. 

„Je jednoduché rutiny nastavit, ale je těžké u nich zůstat!
Jakmile však už jednou najdete sadu rutin, která u vás bude spolehlivě fungovat a vydržíte je používat aspoň 30 dní, stane se tento styl práce pro vás NÁVYKEM.“