Oblíbené články

V ČASE I NEČASE

 

Procházíme obdobím, se kterým zřejmě neumíme příliš zacházet. Jedni propadají panice, jedni jsou prostě obezřetní a pak jsou i ti, kteří jsou "našimi furianty" a dělají, že právě jich se to netýká. 30 let demokracie, kdy slovo SVOBODA se skloňuje ve všech možných pádech... a nyní... zničeho nic je tu "zákaz", "omezení"... a nám se to nelíbí.

"Občanská myšlenka svobody je dát občanovi jistý okrsek svobody, vymezit mu pole působnosti, uvnitř něhož je králem. To je jediný způsob, jímž může kdy pravda dojít ochrany před veřejným pronásledováním a dobrý člověk přežt špatnou vládu." Chesteron ...A tímto citátem se i já připojuji k pomyslnému otevření almary a vytáhnout z ní "zdravý selský rozum".

To, že někteří i nadále budou vzdorovat v používání roušek a ochrany, se staví do stejné role jako sedlák, který si řekne, že on bude orat a sít až v létě, neb na jaře to dělá každý. Je to hloupé a nesmyslné... Přitom si ochranu v běžném životě vytváříme absolutně automaticky a téměř co svět světem stojí: Před čerta strkáme kříž, před zlodějem stavíme mříž, před nákazou COVID-19 máme roušku, jen na hlupáka nefunguje nic!

Jak se máme v těchto dnech chovat, čeho se vyvarovat a čemu nepodlehnout, toho bylo napsáno přehršel. Jen si z toho musíme vybrat to, co právě nejvíce odpovídá naší situaci. Samozřejmě, že jinak bude "karanténu" trávit člověk v domě se zahradou a jinak ten, co obývá činžovní byt. Jinak na tom je ten, kdo může nebo dokonce musí chodit do práce, a zcela jinak ten, co svůj byznys musel na tyto dny zavřít a je odkázán být se svými myšlenkami doma mezi čtyřmi zdmi.

Těch důležitých věcí, které bychom měli dělat, je skutečně hodně. Pro ty, co chodí nyní do práce, bude nejdůležitější odpočinek a spánek. A pro ty, co zůstali doma - pusťte se do věcí, které jste dlouho odkládali! Sedět, sledovat neustále TV nebo internet = to vede pouze k propadu naší psychiky, dostavuje se pocit bezmocnosti a beznaděje. ...A útěk k jídlu..., věřte, to také není ideální řešení.

A pokud přemýšlíte o smyslu života - vaše životní orientace je nyní udávána tímto termínem. Pomáhá nám v tom, abychom se neutopili v močálu sobectví, lenosti a planých řečí. Smysl života je mostem k tvorbě bytí v moři chaosu!!

 

S láskou, Hudy

 

Studio H

Opravdové štěstí je... užít si současnost bez úzkostného lpění na budoucnosti!

Studio H

Nechť si dnešek zapamatujete! Ať vám každý den přinese novou radost, nová přátelství, nové začátky.

Studio H

Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.

Studio H

N A Š E  N E R V O Z I T A ,

N Á Š  N E C H T Ě N Ý  S P O L E Č N Í K

 

Co vlastně nervozita a tréma je?

Nervozita nebo tréma je stav napětí a neklidu, který se projevuje v pohybech a v jednání. Téměř každý z nás zažil svíravý pocit kolem žaludku nebo třes rukou před nějakou důležitou situací. Může se jednat o přechodný či trvalý stav nervózního člověka.

Nervozita se projevuje jako úzkostný neklid, např. ve formě trhavých pohybů očí, úst či rukou… nebo zvýšeným hlasem, přerušovanou řečí či horečnatou činností. Velmi časté je také chvění nebo třesení, pocení, ale může se projevovat i ve formě nespavosti.

 

Nečekaná situace

Jak si můžeme pomoci v nečekané situaci, která spustí naše stresory a my začneme být nervózní? Skutečnou první pomocí je DECHOVÁ RELAXACE, která spočívá ve vědomém navození klidného dýchání. Srdce nám buší jako o závod, ruce se třesou, mozek se nedokáže na nic racionálního soustředit… Nejsme v bezpečí našeho domova, takže si nemůžeme pustit žádnou relaxační hudbu apod., ale určitě si dokážeme na chvilku stoupnout stranou dění a zkusit plynule zhluboka a klidně dýchat! Toto je bezpečný způsob, jak se rychle zklidnit v nečekaných situacích, které nám nejsou příjemné.

Dalšími způsoby, jak zmírnit naši nervozitu, může být relaxační hudba nebo zajímavá relaxační videa, která jsou v poslední době také k dispozici.

 

Čemu se vyhnout

Rozhodně se neuchylujte k alkoholu a lékům. Zde si můžete velmi snadno vypěstovat závislost a ta vám v životě rozhodně nepomůže. Pokud se vám nedaří pomoci si sami, je lepší a rozumnější poradit se s psychologem, který bude určitě schopen odhalit příčinu a najít způsob, jak si s nervozitou poradit.

 

Malá změna stylu

Osobně si myslím, že tento krok je těžší, ale zato účinný. Zkuste malinko změnit své myšlení a přístup k dané situaci. Místo toho, abyste se např. báli toho, že se zesměšníte před davem lidí, zkuste myslet na to, jak jim to ukážete a jak jste dobří.

Studio H

Nezáleží na tom, jak se člověk dobere k pravdě, ale když na ni narazí, musí ji hned vzít za svou.

Studio H