Oblíbené články

Devátý krok "JAK NEPROKRASTINOVAT" 

Devátý návyk – RUTINA

Zavedením každodenní rutiny vám může výrazně pomoci, zvláště pokud vám jiné systémy připadají zmatečné, chaotické, a nebo pokud máte vůbec problém dodržovat jakýkoliv řád. 
Taková ranní rutina by měla např. zahrnovat pohled do vašeho kalendáře, kontrolu seznamů, nastavení nejdůležitějšího úkolu dne apod. Naopak večerní rutina by mohla zahrnovat revizi dne a přípravu na další den. Týdenní rutina pak zahrnuje jak pracovní, tak i soukromé záležitosti, takže vedle pracovních úkolů zde budou i rodinné záležitosti.

Zavedení rutiny výrazně zjednoduší pracovní den, který přestane být chaotický a roztěkaný. Dokážete lépe sjednotit řadu úkolů, lépe hospodařit se svým časem. 

Dnešní návyk: Vytvořte si týdenní a denní rutiny, aby vašimi týdny a dny prostupoval pocit řádu a klidu.

Jak si tento návyk „osvojit“:
1. Pracovní úkoly. ⭐️
Již to zde bylo řečeno mockrát – jsme opět u seznamu věcí, které chcete nebo musíte zvládnout. Takže opět je nutné udělat si seznam věcí, které je nutné zpracovat. Může to být týdenní hodnocení, nebo i malé úkoly jako jsou papírování, raporty atd. Anebo každodenní čištění vašich inboxů, zpracování pošty, telefonní hovory, důležité úkoly dne,…

2. Osobní úkoly. ⭐️ 
Tak, jak si uděláte svůj pracovní seznam, udělejte si jej i ve svém osobní životě. Do tohoto seznamu zarhňte vaše cvičení, pravidelný úklid, kontrola domácích účtů, nákup potravin, záležitosti vašich dětí, rodiny… I toto vám pomůže následně lépe hospodařit s vaším časem.

3. Dávkujte. ⭐️ 
S tímto slovíčkem jsme se také již v našem seriálu setkali. Podívejte se na své seznamy a hledejte způsob, jak spojit jednodušší úkoly dohromady. Ušetříte tím spoustu času rozptylováním. Například si naplánujte den, kdy nakoupíte potraviny, vyřídíte banku, poštu… Zkrátka slučte svoje pochůzky a nezbytnosti do jednoho podseznamu a udělejte je v jeden den. Pak si můžete např. naplánovat den „u stolu“, kdy naopak nikam nepůjdete a budete vyřizovat všechny svoje záležitosti. V práci můžete seskupit třeba všechny svoje telefonáty do půlhodinového bloku, maily do druhého, papírování do třetího atd.

4. Denní seznam. ⭐️
I když se zdá, že je to zbytečné, že si vše pamatujete, většinou opak je pravdou. Pokud chcete lépe hospodařit s časem, denní seznam je nezbytností. Svým seznamem si nezaplňujte den do poslední minuty, naopak nastavte si pro jednotlivé úkoly pevné časy. Jednotlivé rutiny si rozdělte – pokud máte ráno před odchodem do práce čas, můžete rychle zkontrolovat svůj denní seznam, druhá rutina může být po příchodu do práce a večerní rutina před odchodem z práce. Střední část dne si ponechávejte volnou pro plnění a dokončování vašich úkolů a povinností.

5. Týdenní seznam. ⭐️  
Práci, kterou děláte jednou nebo max. dvakrát týdně, zařaďte do „týdenních rutin“. Většinou to jsou činnosti jako domácí úklid, cvičení, finanční záležitosti, zahrádka… Naplánujte si tyto činnosti napříč celý týdnem, aby se vám nenahromadily v jednom dni. Pokud máte tolik týdenních úkolů, že je musíte plnit každý den, tak pravděpodobně budete muset některé závazky vynechat, zjednodušovat a nebo předelegovat, protože jinak jen stěží udržíte potřebné tempo. 

„Je jednoduché rutiny nastavit, ale je těžké u nich zůstat!
Jakmile však už jednou najdete sadu rutin, která u vás bude spolehlivě fungovat a vydržíte je používat aspoň 30 dní, stane se tento styl práce pro vás NÁVYKEM.“

Studio H

Nalaďte své srdce na ticho, 
které čerpá svou sílu z poklidu přírody.

Studio H

Prožívej každé roční období tak, jak ubíhá: 
dýchej svěží vzduch,
pij čerstvou vodu,
ochutnávej ovoce 
a oddej se tajemné moci, jež si tě podmaňuje.

Studio H

Úplné štěstí je vzácnější, než si myslíme. 
Užijte si jej co nejvíce, nechte jej ale bez lítosti odejít.

Studio H

? Jestli chceš objevit svět v zrnku písku a nebe v lučním kvítí, zkus chytit nekonečno do dlaně a věčnost vtěsnat do hodiny. 

Studio H

Osmý návyk – ZJEDNODUŠOVÁNÍ ⭐️

Když se v poradně s klientem učíme těmto dovednostem, tak vždy říkám: maximálně 3 hlavní úkoly na den. Na další sezení mi klient přinese dlouhé seznamy úkolů a s nadšením mi hlásí, že je má rozdělené do jednotlivých kategorií: práce, domácí úkoly, pochůzky, telefony atd. 
Jejich seznam bývá obvykle tak dlouhý, že oni sami z toho mají pocit zahlcenosti a marnosti, že se nikdy nemohou dobrat konce, neb nové a nové úkoly přicházejí...

Dnešní návyk: 
Zjednodušte své seznamy úkolů na holé nezbytnosti a zbavíte se potřeby mít komlexní plánovací systém.

Jak si tento návyk osvojit:
? ODSTRAŇUJTE, ELIMINUJTE, OMEZTE
Najděte si několik minut na revizi vašich seznamů s úkoly či projekty, a zkuste vymyslet, jak je můžete co nejvíce zjednodušit. Je to pro vás velká výzva. Zkuste, zda se dokážete dostat na polovinu! 
Mám 30 položek, budu mít jen 15. Za týden to zkuste znovu. 
A jak se odstraňují úkoly? Některý úkol zestárne a vypadne sám, jiný může být delegován... U některého zjistíte, že to skutečně není „nejdůležitější úkol dne“. Škrtejte, odstraňujte, eliminujte!

? POZNEJTE, CO JE NEZBYTNÉ MINIMUM
Jak poznat, co je vaše nezbytné minimum? Tím, že znáte svůj hlavní cíl - uvědomit si co je „nejdůležitější úkol dne“. Znovu ale připomínám, že ideální je pouze jeden hlavní cíl, ale dva až tři jsou také reálné. 
Jen nepracujte na deseti cílech naráz. 

? ZJEDNODUŠTE SVÉ ZÁVAZKY
Ke kolika projektům se dokážete zavázat? Jak velký objem činností děláte ve svém volném čase? Je nutné si uvědomit, že vše zládnout nemůžete. Takže se musíte naučit říkat NE a začít si vážit svého vlastního času! Jednejte na rovinu a oznamte, že máte tolik naléhavých povinností, že by jste nebyli schopni dostát svému závazku. 
Pomalu odstraňujte závazky a snižte je na velmi malé číslo. Ponechte si pouze ty, které do vašeho života přinášejí radost a které vás obohacují.

? ZJEDNODUŠTE SVÉ INFORMAČNÍ TOKY
Nejcitlivější téma naší doby. Jak jsem to udělala já – omezila jsem počet mailů na něž odpovídám, svůj čas u internetu, facebooku, instagramu a jiných dalších médií omezuji na minimum, a to konkrétně maximálně na 5 min. za den. Nejsem každovečerní divák televize, ale pořady si pečlivě vybírám, nečtu časopisy a noviny, které mi nepřinášejí žádnou hodnotu. 
Snažte se snížit počet informačních toků, které vstupují do vašeho života.

? VELKÉ A MALÉ KAMENY
Během týdenního hodnocení si vyznačte nejdůležitější úkoly, které byste rádi dokončili následující týden. To jsou vaše velké kameny. Stanovte z nich vždy ten nejdůležitěšjí úkol a začnětě pracovní den právě jimi – nedovolte, aby se vám nakupily ke konci dne. 
Malé kameny, neboli menší úkoly, dělejte v dávkách. V průběhu dne se vždy navrší spousta věcí, kterými se budete muset zabývat, jinak byste se později dostali do problémů. Pište si všechny podněty do odděleného seznamu menších úkolů, pravděpodobně je stejně nemusíte dělat hned, stačí, když si je poznamenáte k pozdějšímu zpracování. 

"Zaměřte se na velké úkoly, které vám udělají jméno, které vám umožní zvýšit dlouhodobý příjem a které vás dlouhodobě uspokojí a naplní. To jsou vaše velké kameny.
Zbytek zahoďte."

Studio H