Online terapie

Mnohdy může nastat situace, že se z důvodu nemoci, z důvodu vzdálenosti nebo nastalé situace nemůžete dostavit na terapii osobně. A proto vznikla možnost online terapie, kterou je možno vést z pohodlí vašeho domova. V této době je online terapie často využívanou možností.

Co je online terapie?

Terapie probíhá skrz virtuální místnost, kde spolu budeme komunikovat pomocí videohovoru. Deset minut před začátkem obdržíte odkaz, díky kterému se připojíte do virtuální místnosti, kde bude terapie probíhat. Terapie poté probíhá stejně jako terapie při osobním setkání. 

Vždy a za všech okolností v rámci terapie vytváříme bezpečný, láskyplný a přijímající prostor, ve kterém proces léčení probíhá. 

 

Jaký je rozdíl mezi online terapií a terapií při osobním setkání?

Mnoha výzkumy bylo dokázáno, že online terapie a osobní terapie jsou téměř totožné. Nemusíte mít tedy obavu, že budete ochuzeni o kontakt s psychoterapeutem. Psychoterapie probíhá pomocí videohovoru, společně se tedy uvidíme a budeme spolu sdílet jeden prostor. Rozdíl je v tom, že nebudeme společně sedět v jedné místnosti. 

Výhod online psychoterapie je několik. Můžete být kdekoliv, kde vám to bude pohodlné a kde se cítíte dobře, také nemusíte nikam jezdit. Stačí mít připojení k internetu, zařízení, díky kterému se budeme moci spojit a klidné prostředí, ve kterém budete moci pobývat v průběhu terapie.

 

Zaručujeme vám, že online prostředí, ve kterém probíhá terapie, je bezpečné a nejsou pořizovány žádné záznamy z terapie.

 

Cena terapie:

Terapie je časově i cenově shodná s terapií při osobním setkání. 

2.400 Kč/105min terapie

1.500 Kč/50min terapie

 

Děti a mladiství do 18 let: 1.700 Kč/105min terapie

 

Podmínkami k uskutečnění virtuální terapie jsou připojení na internet a den předem připsání platby za terapii na účet.

 

Na online terapii je nutné se předem objednat.