Soul & Body Therapy - SBT

Co je SBT?

Soul & Body Therapy je metoda, která využívá schopnost duše čistit, léčit a učit sebe sama. Stačí, když víte, jak ji o to požádat.

 

Naše metoda Soul & Body Therapy (SBT), ostatně jako mnoho jiných podobných metod, umí dělat zázraky všude tam, kde je člověk ochoten na sobě pracovat a je ochoten přijmout změnu, která, ostatně po každé dobře vedené terapii, přichází.

 

Dostáváte se opakovaně do situací, které jsou vám nepříjemné, berou vám energii a demotivují vás? SBT pomůže uvolnit negativní a destruktivní emoce, energie a programy nashromážděné během existence vaší duše. Také odstraní bloky, které znemožňují plně využívat vaše vlohy a schopnosti. Vyčištěním tyto nepříjemné zkušenosti zmizí, protože je už nadále nepřitahujete. Díky tomu vymizí i příčiny a příznaky různých obtíží, ať už psychického nebo fyzického rázu.

 

Tato metoda prochází neustálým vývojem, zdokonaluje se, doplňuje a rozvíjí. Zároveň tak rostou možnosti, jak může terapeut pomocí SBT klientům pomoci.

Jak terapie probíhá?

Zjednodušeně řečeno se jedná o komunikaci mezi Vyšším Já terapeuta, klienta a jeho podvědomím. Pomocí kyvadla terapeut testuje, jaké negativní energie, bloky a programy působí problémy klientovi. Následně je možné ověřit jejich vymazání pomocí kineziologického testu klientových svalů.

 

Velkou výhodou SBT představuje možnost aplikovat tuto metodu na dálku, protože se jedná o působení pouze na duchovní úrovni, nikoli na té fyzické.

 

Tip navíc: Chcete účinky SBT prohloubit? Snažte se udržet si pozitivní myšlení, emoce i komunikaci.

 

Proč je Soul & Body Therapy tolik vyhledávanou terapií?

  • Negativní záležitosti a z nich vyplývající emoce jsou uvolněny rychle a velmi efektivně. Klient tak často cítí ihned velkou úlevu. Dokáže proto odstranit překážky, které stojí v cestě prosperitě vašeho života.
  • Slaďuje partnerské a mezilidské vztahy.
  • Záběr metody je nezvykle širokýškodlivé programy z tohoto života i z minulých, paralelních i budoucích životů. Odhalí také negace, kterých si člověk není vědom.
  • Terapie se zaměřuje pouze na škodlivé energie, díky tomu terapeut soustřeďuje energii na potřebná místa a řeší situaci klienta. Dokonce lze díky SBT vyčistit celý dům od negativních energií.
  • Staré programy se po odstranění pomocí SBT již nevrací. Pokud se však nevymažou všechny vrstvy negativních programů, stále se mohou objevovat další, ještě neobjevené problémy. Ty je třeba také vyčistit.

Cena Soul & Body Therapy - SBT

2.400 Kč/105min terapie

1.500 Kč/50min terapie

 

Děti a mladiství do 18 let: 1.700 Kč/105min terapie